• Dodržujte NOČNÍ KLID od 22:00 do 6:00 hod.
 • NÁVŠTĚVY přijímejte pouze se souhlasem spolubydlících v době od 8:00 do 21:00 hod.
 • V celé budově platí   VELMI PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍa  užívání omamných látek.Kouřit je možné pouze v kuřárně ve 3. poschodí a před domem. Nedopalky odhazujte pouze do popelníků!
 • Dodržujte ZÁKAZ VSTUPU a chovu ZVÍŘAT.
 • TŘIĎTE ODPAD, ŠETŘETE ENERGIEMI – šetříte tak životní prostředí.
 • ČASTO VĚTREJTE. V topném období větrejte  POUZE  NÁRAZOVĚ, okny dokořán.
 • Před odchodem z pokoje a z kuchyňkyvždy ZAVÍREJTE OKNA.
 • Před odchodem z každé místnosti ZHASÍNEJTE.
 • Při každém odchodu z pokoje ZAMYKEJTE DVEŘE. Provozovatel ubytovny neodpovídá za ztrátu osobních věcí.
 • ŠETŘETE VYBAVENÍ ubytovny, nevrtejte do stěn ani do nábytku, nepřemisťujte nábytek.
 • Nevnášejte do ubytovny vlastní nábytek, ledničky, trouby a vařiče. Ostatní  elektrické spotřebiče  je možné vnášet a používat pouze  s předchozím souhlasem správce ubytovny.
 • Používejte DOMÁCÍ OBUV. Do kuchyňky a do sprchy vstupujte výhradně v domácí obuvi. Pracovní a vycházkovou obuv ukládejte do botníků.
 • VAŘTE pouze V KUCHYŇCE. Po použití kuchyňky po sobě ukliďte.
 • Po osprchování po sobě ukliďte.
 • PRÁDLO PERTE výhradně V PRÁDELNĚ v přízemí. Blátem znečištěné oděvy nejdříve odmočte ve vaničce a vodu vylijte do výlevky.
 • Před ukončením ubytování prověřte stav vybavení pokoje a klíče odevzdejte správci nebo po předchozí dohodě klíče vhoďte do schránky u vchodu v přízemí.